.

Diagnostický a harmonizační přístroj

Oberon - Titanium


REVOLUČNÍ DIAGNOSTIKA LIDSKÉHO TĚLA cena dle druhu

vyšetření podle Vašeho výběru 699-2499Kč

diagnostika, vyhodnocení a vysvětlení výsledků s poradcem, doporučení řešení nálezu, kompletní zprávu

 

Mini scan 699kč

Klasický scan 999kč

Rozšířený scan 1499kč + dárek sleva na plasmový generátor 40%

VIP kompletní scan  2499kč + výhody  + dárek sleva na plasmový generátor 50%


Diagnostika převratným přístroj 21.století OBERON TITANIUM 1.3, je prvním a kompletním krokem při zjištění zdravotních problému tak i prevence. Kompletní sken až na úrověň buněk. Je velmi uznávaný v celostní i přírodní medicíně. Slouží nejen jako prevence, ale pomáhá odhalit přítomnost virů, plísní, patogeních bakterií, parazit ( nemocí )....Kompletně vyhodnotí stav všech vašich orgánů včetně mozku, srdce,cév, kostí, krve a kůže.

 • Oberon pracuje na principu takzvané oscilační terapie. Přístroj rozliší fyziologické signály od patologických, patologické změní na fyziologické a navrátí je zpět do těla pacienta. Tím dochází k harmonizaci celého organismu a k úpravě a posílení regulačního systému.
 • Oberon umožňuje vyhodnotit (podobně jako přístroj EAV) procentuální účinnost daného léku či potravinového doplňku.
 • Přístroj dokáže upozornit na disharmonii v organizmu na základě poruchy energie a určit tak nemoc několik měsíců dopředu.
 • Spektrální analýza magnetických polí mozku je světovou pokrokovou informační technologií. V současném světě neexistuje nic srovnatelného.
 • Svůj tělesný scan můžete sledovat na vlastní oči na monitoru.

 

Diagnostický a harmonizační přístroj Oberon - Titaniumpatří v celostní a přírodní medicíně k nejmodernějšímpřístrojům.

Je jedním z výstupů kosmického výzkumu ruského institutu praktické psychofyziky. Je vhodný ke kontrole účinků jakékoliv léčby, jakýchkoliv léčiv, vitamínů, potravinových doplňků, bylin, prakticky všech druhů terapií jaké existují. Hlavní částí jsou hlavové senzory (snímače) s magnetickými induktory (převodníky) a hlavový laserový snímač. Tyto snímají informace z nízkých magnetických polí mozkového centra. Tyto informace (signály) jsou pak zesíleny a pomocí softwaru převedeny do počítače na obrazovku.
Vyhodnocování stavu lidského organismu je prováděno porovnáním dat diagramu (grafu) s etalony (vzorky) uložené v databázi softwaru. Takto je možno zachytit stavy a změny vlnových charakteristik různých tělních tkání, jednotlivých buněk, chromozomů a dokonce separátních enzymů a hormonů. Systém sám postavený na spektrální analýze určitých magnetických polí mozků je světově pokrokovou informační technologií, která na začátku tohoto století patří k nejvýkonnější metodě moderní přírodní vědy.

Po analýze vašeho celkového zdravotního stavu lze vaše disharmonie pomocí biorezonance harmonizovat

Tzv. metaterapie v těle obrací patologické signály na fyziologické, čímž dochází k harmonizaci elektromagnetického vlnění v těle a k aktivování sebeuzdravovacích procesů. Protože technologie pracuje pouze s pacientovými vlastními signály, je bezbolestná a neškodná. Jinak řečeno je odhalena disharmonie na základě její vyzařovací frekvence, metaterapie onu frekvenci otočí v protifázi a vyšle ji zpět do těla, čímž dochází k její likvidaci a k nastolení harmonie.
Jak píše MUDr. Miroslav Pekárek ve své knize Tajemství života a naděje o biorezonanční diagnostice a terapii. "Zánět zjistíme patologickými frekvencemi a vysíláním harmonizujících frekvencí ty patologické eliminujeme a tím léčíme." To je základ biorezonance.


Zapátrejme v minulosti

Max Planck zjistil kolem roku 1900, že elektromagnetické záření vyzařuje pouze v "balíčcích" určité velikosti a pouze pak může být absorbováno. Tyto nazval kvanty (tedy světlo jako elektromagnetické vlny a současně jako částice hmota). Albert Einstein se pokoušel tuto myšlenku přenést na světelný elektrický efekt. Tak vznikla idea světelného kvantu, který později americký chemik Gilbert N.Lewis označil jako foton. V roce 1975 pracovala skupina německých vědců pod vedením prof. Fritéze Alberta Poppa na hypotéze, že se u informačních nosičů v meridiánovém systému jedná o fotony. Současně, nezávisle na tom, vyvinuli ruští vědci NLS - testovací systém (Miranda), který mohl testovat stav libovolných orgánových systémů. Jeden z prvních kvantových objasňovacích pokusů provedl Th. Van Hoven, se svou kvant- chaos - teorií v roce 1980. Tato byla pak dále rozvinuta prof. Svatoslavem Nesterovem. Podle S. P. Nesterova neprobíhají meridiány pouze po povrchu těla , ale rozprostírají se uvnitř na povrchu každého jednotlivého orgánu . Na základě tohoto objevu pracovali ruští vědci V. Nesterov a J.But v Omsku uprostřed 80 let s jemnými elektrodami na meridiánech a akupunkturních bodech a získali přitom velmi dobrých léčebných výsledků. Krátce na to, objevil americký vědec B. Kim, že zakončení meridianů dosahuje do buněčného jádra. Nyní vyvstala otázka:


Můžeme oslovit akupunkturní body v buněčném jádru?

Stalo se to po objevu triger - senzoru profesorem S. P. Nesterovem. Bylo možno podchytit bez kontaktu vlastní kmitání těla, digitalizovat je a převést dále do PC. Z tohoto výzkumu vznikla později myšlenka, vyvinout diagnostický a terapeutický přístroj. Mnoho diagnostických a terapeutických přístrojů (Metatron, Oberon, Aurum) vzniklo díky tomuto a mnoha jiným vynálezům. Otec kvantové fyziky a nositel Nobelovy ceny Nils Bohr a Erwin Schrondiger byli přesvědčeni o tom, že kvantové procesy představují rozhraní mezi vědomím a hmotou. Pomoci triger. senzoru můžeme pracovat s akupunkturními body v buněčném jádru. Triger senzor měří induktivně reakci těla na měřící signál a stává se příjemcem frekvence či rezonance. Jednoduše v jednom procesu, efektivně, bez rizika, bezbolestně, neinvazivně. Pomocí systému Oberon může terapeut na jednom místě sagitálního průřezu cíleně působit na orgán, dále na libovolný bod v hloubce jako u mikroskopu.


"Existuje pouze jedna energie, která vše uvádí do kmitání"

Věda (Planck a Einstein) pomocí kvantové fyziky to prokázala. Všechno je propojeno se vším přes duchovní pole, nazývané též vakuem, nulovým bodem, kvantovým prostorem, globálním informačním polem. Z tohoto duchovního pole se odvíjí jeho emoce, myšlenky, osobní realita. Jakmile člověka napadají určité myšlenky, okamžitě se aktivují mozkové buňky. Buňky kmitají a vysílají elektromagnetické vlny. Každý s nás je tedy původcem těchto elektrických vln. Naše celá bytost je vystavena určitému kmitáni. Kmitáme v rezonanci s celkovou energií, kterou potřebujeme k tomu, abychom realizovali naše touhy a denní realitu.


NLS metoda z pohledu moderní kvantové fyziky

Spočívá na principech, které jsou dnes zahrnuty do všeobecně informační medicíny. Víme, že nemoc je narušený kvantový proces. K odstranění této poruchy, musí být přítomné informace transformovány. Jednou přítomné informace nemůžeme zrušit, ale musíme je transformovat. To znamená, že vlastní tělové kompenzační reakce musí být přeorientovány. NLS - systém jako Oberon umožňují terapeutovi rychle, a neinvazivně postupovat bez vedlejších účinků. Taková metoda momentálně budí nevšední zájem vědců různých oborů, jako je kvantová fyzika, biochemie, psychofyzika. Také lékaři všeobecné medicíny, přírodního léčitelství a odborníci na výživu nezůstávají stranou. Vedoucím v této oblasti je Rusko. Na vývoji NLS - technologie se podíleli významní vědci teoreticky i experimentálně stejně jako na výzkumu tisíciletých věd východní medicíny.

Dr. Med. Siegfried Riling

NLS analysis systém byl iniciován Nikolou Teslou, geniální osobností v oblasti elektroniky konce 19. století. Později byl některými vědci rozšířen. Z těch nejlepších uvedeme alespoň J. Lakhovského, předního francouzského vědce, který studoval vliv radiových frekvencí na zdraví zvířat a rostlin. Geniální americký vědec R. Rife zkoumal nejen vliv radiových frekvencí, ale i vliv elektrických frekvencí na lidské biopole. V roce 1950 objevil R. Folle v Německu elektrotest systém na akupunkturních bodech lidského těla a vypracoval ho. Folleho metoda elektroakupunkturní diagnostiky měří přímo stav těla - při energetickém potenciálu orgánů a systému pomocí biologicky aktivních bodů. NLS analytická metoda, vyvinutá Institut of Practical Psychophysics, přímo vyhodnocuje stav orgánů pomocí rezonančních zesílení záření vyšetřovaného orgánu bez kontaktu, pomocí tzv. triger senzorů.

Každý orgán a každá buňka má vlastní, nezaměnitelnou oscilaci, která se uloží do paměti počítače a může být zviditelněna na obrazovce jako diagram, který zobrazí stavy výměny informací mezi jednotlivými orgány (tkáněmi) a okolím. Také každý patologický proces má svůj individuální, nezaměnitelný diagram. V paměti počítače je uložen velký počet patologických procesů, u kterých byly zohledněny stupně rozšiřování se, stejně jako stáří, pohlaví a jiné variace. Po načtení frekvenčních znamének biologického objektu může vyšetřovací přístroj porovnat podobnost jeho spektra s referenčními procesy (zdraví, patologicky poškozené tkáně, infekční látky) a u nejblíže ležícího patologického procesu nebo tendenci k němu potvrdit jeho původ. Pomocí kombinovaných procesů umožňuje virtuální diagnostický modus rozlišit diagnostiku každého procesu.


Metaterapie- cena 200-300kč

Další nádhernou možností NLS analytického systému je medicínský test. Vyšetřovací systém NLS analysis systému umožňuje zaznamenat frekvenční poruchy preparátů a současně provést v počítači srovnání mezi spektrálními znaky všech preparátů, které jsou v jeho paměti uloženy (jejich počet může jít do několika tisíc), a dále zjistit známky patologických procesů tak, že mohou být nalezeny nejvhodnější léky. Ve světle toho, co bylo řešeno, představuje každá nemoc poruchu harmonické synchronizace některého biologického objektu. Porucha může mít různé příčiny, které mohou být v jednotlivých případech posuzovány jako disharmonizace elektromagnetických oscilací, rušící normální funkci těla. Vycházejíce z fyzikálních zákonů pak můžeme odstranit problém disharmonizace elektromagnetických oscilací. Nejjednodušší cestou je použít elektromagnetickou oscilaci s obrácenými znaménky, kdy se algebraická suma disharmonických a invertních elektromagnetických oscilací rovná nule.

Oberon - Titanium - ojedinělý nelineární kvantový generátor.

Je to po prvé, kdy byly přivedeny na světový trh vysoké špičkové informační technologie v oblasti aktivní homeostáze. Vědci z institutu of Practical Psychophysics udělali průlom ve vývoji. Byli první, komu se podařilo sestrojit velmi efektivní přístroj, který pracuje bez lidského zásahu. Nastavit automaticky frekvenci hlavních impulsů, stejně jako pomocí kombinace různých vyobrazených speciálně modulovaných magnetických oscilací samostatně v těle objevit a korigovat defekty a patologie v orgánech a tělních buňkách. Základním konceptem vývoje tohoto přístroje byla hypotéza, že lidské tělo obsahuje elektromagnetickou infrastrukturu, která je schopna reagovat na externí záření. Vědcům institutu of Practical Psychophysics se podařilo vypracovat metodu aktivní homeostáze kontroly. Zabývali se homeopatií, čínskou akupunkturou a jejich dalším vypracováním od Folleho, Morella a Schimmela, indickou ájurvédou a teorií čaker, fytoterapií a jinými metodami. Vysoká úroveň teoretické a experimentální práce jim umožnila vytvořit přístroj Oberon Titanium - ojedinělý nelineární kvantový generátor.


Počítačová tomografie orgánů pomocí přístroje Oberon - Titanium

 • Vyšetření pomocí biorezonančního přístroje Oberon - Titanum je zcela revoluční, bezbolestná a neinvazivní metoda prospěšná vašemu zdraví.
 • Je vhodná pro všechny věkové kategorie i malé děti - nevyžaduje jejich spolupráci, děti si u vyšetření i terapie můžou hrát nebo sledovat pohádku.
 • Díky vyšetření se dozvíte, jaká zátěž mikrobiální, parazitární či chemická trápí vaše tělo a v jakých orgánech se soustředí. A co způsobuje vaše zdravotní obtíže.
 • Vyšetření je pro člověka zcela bezpečné.
 • Počítačová podpora diagnostiky nenahrazuje vyšetření klasické medicíny, avšak umožňuje určit bio-energetický stav každého orgánu na základě elektromagnetických impulsů, jež jsou přirozenou charakteristikou každého orgánu.
 • Počítačová analýza dovoluje scanovat tkáňové řezy i jednotlivé buňky a tím přesně zjistit nejen druh poruchy, ale i její příčiny.
 • Každý orgán, tkáň, buňka má svůj charakteristický elektromagnetický impuls, stejně tak jako je mají i patologické procesy, paraziti, bakterie, viry a další patogeny.
 • Oberon disponuje databází "patogenů" - plísní, kvasinek, virů, bakterií a parazitů, které jsou někdy pro klasickou medicínu velmi těžko dohledatelné nebo dokonce neodhalitelné.
 • Oberon má rozsáhlou databázi diagnóz, která je velmi přesná a spolehlivá a dokáže odhalit i začínající vážné onemocnění či poškození jednotlivých orgánů.
 • Jako prevence může být nepostradatelná pro všechny, kteří chtějí předejít vážným a plíživým nemocem, jež se v těle vyvíjí mnohdy celý život nepozorovaně a s malými příznaky.
 • Pomocí Oberonu se stanete pozorovateli vlastních vnitřních životních pochodů a potvrdíte si správnost svého životního stylu a každodenní volbu v otázkách výživy své a svých dětí.
 • Frekvenční diagnostika a terapie je ideální pro všechny, kteří milují aktivní život a nehodlají se ho vzdát ani v pozdním věku.

.

 

Kompletní info:

Oberon byl vyvinut k tomu, aby zachytil změny ve strukturách organismu.Přístroj přenáší data telemetricky do počítače k ne-lineární analýze orgánů.Oberon je velmi citlivý přístroj, který na základě biorezonance zjištuje nejrůznější zátěže v organizmu, jak fyzického tak psychického charakteru.Diagnostický a harmonizační přístroj Oberon - Titanium patří v celostní a přírodní medicíně k nejmodernějším přístrojům.Je jedním z výstupů ruského institutu praktické psychofyziky.Je vhodný ke kontrole účinků jákýchkoliv  léčiv  vitamínů ,potravinových produktů,bylin,prakticky všech druhů terapií jaké existují.Hlavní částí jsou hlavové senzory ( snímače ) s magnetickými induktory ( převodníky) a hlavový laserový snímač tyto snímají informace z nízkých magnetických polí mozkového centra.Tyto informace ( signály ) jsou pak zesíleny a pomocí softwaru převedeny do počítače na obrazovku.Vyhodnocování stavu lidského organismu je prováděno porovnáním dat diagramu ( grafu ) s etalony ( vzorky ) uložené v databázi softwaru.Takto je možno zachytit stavy a změny vlnových charakteristik různých tělních tkání,jednotlivých buněk,chromozomů.Přístroj dále dokáže vytvořit informační léky (Homeopatika) z kuliček cukru,vody nebo alkoholu přímo na problém daného pacienta a zjistí chybějící látky a minerály v organismu.Systém sám je postavený na spektrální analýze určitých magnetických polí mozku je světově pokrokovou informační technologií,která na začátku tohoto století patří k nejvýkonnější metodě vědy.

Hlavní přednosti metody:

1.včasnost - metoda umožňuje odhalit tendence k onemocnění již v raných fázích, kdy se ještě nemusí projevit na histologické či klinické úrovni

2.citlivost - výzkumy na velkém počtu pacientů ukazují citlivost měření podle typu orgánu či systému mezi 70-80%

3. nízká cena v porovnání s jinými zobrazovacími diagnostickými metodami  klasické medicíny

4.neinvazivnost - metoda DIACOM je téměř bezkontaktní, k snímání i terapii se používají senzory ve tvaru sluchátek.

Naše douholetá zkušenost ukazuje, že i při vyšetření některých relativně zdravých klientů se podařilo objevit ložiska skrytých stádií onemocnění.

Vyšetření je pro člověka zcela bezpečné.

Počítačová podpora diagnostiky nenahrazuje vyšetření klasické medicíny, avšak umožňuje určit bio-energetický stav každého orgánu na základě elektromagnetických impulsů, jež jsou přirozenou charakteristikou každého orgánu.

Počítačová analýza dovoluje scanovat tkáňové řezy i jednotlivé buňky, a tím přesně zjistit nejen druh poruchy, ale i její příčiny.

Každý orgán, tkáň, buňka má svůj charakteristický elektromagnetický impuls, stejně tak jako je mají i patologické procesy, paraziti, bakterie, viry a další patogeny.

Následnou analýzou a vegetativním testováním zjišťujeme zátěž těchto patologických procesů na organismus.

Upozornění:

Pokud se klient rozhodne nerespektovat terapeutova doporučení, terapeut nemůže dále vést klienta ke zlepšení jeho zdravotního stavu bez jeho

spolupráce.Detoxikace, očista a následná regenerace organismu může trvat i několik měsíců .

 

 


Administrace | © Wellness centrum TopTrend | Powered by CMS Made Simple